Kolektyw oznacza zespół osób związanych wspólną pracą, działalnością, wspólnym celem. PSCollective to przede wszystkim ludzie, indywidualne charaktery, różne pomysły oraz wspólny cel – rozwijać się i tworzyć lepszą przestrzeń wokół nas. Stale poszerzamy swoje umiejętności i wiedzę, którą dzielimy się z klientami. Dbamy o relacje, które są najważniejszym elementem naszego życia codziennego i pracy.